0914.800001 - 0969.594.459

Showroom101-103 Nguyễn Phước Lan. Đà Nẵng 

Về Chúng Tôi

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển thị trường.

 

Hiện nay, công ty chúng tôi đang cần tuyển thợ đá, nhân viên maketing làm việc tại Đà Nẵng,Tam Kỳ, Núi Thành.

 

 

                                                         Chi tiết liên hệ:    Công ty TNHH MTV Phát Triển Thương Mại Phước Tín

 

                                                                                                      Ngã 4 Mẹ Thứ _ Võ chí công, Hòa Xuân, Đà nẵng

                                                                                                       SĐT: 0906.52.2011 -0888.63.68.67

dự án tiêu biểu